Kolik myslíš?

31.08.2017 16:00

Matýsek se zase jednou pídil, co je na světě nejmenší. Tatínek mu vysvětlil, že atom...

(Vynechme teď hnidopichy, kteří přijdou s kvarky...)

Naše malá osmiletá houba tuto informaci ochotně nasála a netrvalo dlouho a přiletěla otázka:

„Mami? Kolik myslíš, že má Země atomů?“

„Ne vím,“ odpověděla jsem vcelku popravdě.

„A kolik myslíš?“

„Nevím...“ trvala jsem na své balžené nevědomosti.

„Já vím, že nevíš, ale kolik myslíš?“ apeloval Mates.

Zamyslela jsem se a vzpomněla si, že jsme kdysi četli o jakémsi Skewesově čísle (Více viz dole.), které je dosavadní nejvyšší myslitelné číslo vůbec. Prý... Udržela jsem název, nikoli však obsah... A udržela jsem ho jen proto, že Matýsek ho nasál a občas o něm mluví... A tak jsem odověděla:

„Myslím, že Země má 13 Skewesových čísel atomů. (Dnes již vím, že jsem to krapet přepískla, asi tak... o 13 Skewesových čísel...)

Matýsek tuto informaci vstřebal. Netrvalo dlouho a přiletěla další otázka:

„Mami, a kolik myslíš, že má Slunce atomů?“

„Já nevím, Matýsku.“

„Já vím, že nevíš, mami, ale kolik myslíš?“

Tak jsem plácla: „třináct tisíc Skewesových čísel atomů...“

Chvíli bylo ticho... a pak to přišlo.

„Mami špatně!“

„Jak špatně?“ nechápala jsem.

„Je to třináct milionů. Protože na jaře jsi mi v encyklopedii četla, že Země by se do Slunce vešla asi milionkrát...“

 

PS: Dnes již vím, že vědci spočítali, že atomů v celém vesmíru je zhruba 10 na 84 (někde se uvádí 10 na 100). Jak to spočítali a jestli je to dobře netuším. Ale prý to není nic, proti spletitosti našeho mozku, ve kterém se skrývá asi 100 miliard nervových buňek – neuronů. A každý z těchto neuronů je propojený s tisíci dalšími neurony přes synapse. A synapsí v našem mozku, přátelé, synapsí prý máme 10 na 1014. A jestli Matyášovy ty jeho synapse ve vědecké oblasti a matematice porostou tak rychle jako dosud, tak nevím, o čem si se mnou výhledově bude povídat...

 

PSII: Komu se nepodaří najít nic srozumitelného o Skewesově čísle, vyhledá si dobře vysvětlené krapet menší číslo googol a googolplex, přečte si to, pochopí, že je to nepochopitelné...